Zarządzenie Prezesa PPUK Sp. z o.o.- 2 maja 2019r. dniem wolnym od pracy

22.05.2019

Prezes Zarządu Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. wydał zarządzenie, zgodnie z którym dzień 2 maja 2019 roku dla pracowników PPUK będzie dniem wolnym od pracy. Poniżej w załączeniu pełna treść Zarządzenia nr 1/4/2019.

Zarządzenie 1/4/2019