Informacja o danych osobowych przetwarzanych przez PPUK Sp. z o.o. w Piastowie w związku z rozporządzeniem o ochronie danych RODO

W związku z rozporządzeniem o ochronie danych RODO które weszło w życie 25 maja 2018 roku Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piastowie informuje o zasadach przetwarzania Pana(i) danych osobowych oraz o przysługujących Panu (i) prawach z tym związanych. Wypełniając zobowiązania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych określane skrótowo jako RODO).