Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. to spółka świadcząca usługi z zakresu kompleksowego zarządzania nieruchomościami. Posiadamy odpowiednie zaplecze finansowe oraz wykwalifikowaną kadrę, która obsługuje wspólnoty mieszkaniowe w zakresie spraw finansowo-księgowych, administracyjnych oraz technicznych. Zarządzamy budynkami wspólnot oraz budynkami komunalnymi na obszarze miasta Piastowa.

 

KONTAKT


Administracja, Dział Techniczny, Księgowość, Sekretariat:
ul. Słońskiego 4
05-820 Piastów

UWAGA: interesanci przyjmowani są wyłącznie w siedzibie PPUK Sp. z o.o. przy ul. Słońskiego 4. 

 

Telefony i e-maile

Administracja:
administracja|ppuk-piastow.pl| |administracja|ppuk-piastow.pl
605-288-961

Dział Techniczny:
techniczny|ppuk-piastow.pl| |techniczny|ppuk-piastow.pl
783-494-321

Księgowość:
ksiegowosc|ppuk-piastow.pl| |ksiegowosc|ppuk-piastow.pl
530-317-078

Sekretariat:
sekretariat|ppuk-piastow.pl| |sekretariat|ppuk-piastow.pl
22 299-14-86
783-544-321

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Agnieszka Roszkowska
ksiegowosc|ppuk-piastow.pl| style="background-color: rgb(255, 255, 255);"|iod|ppuk-piastow.pl
883 733 411