Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Piastowa 2020

W związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w miesiącach październik, listopad, grudzień 2020 r. na terenie Gminy Miasta Piastów przeprowadzana będzie inwentaryzacja źródeł ciepła.

 

Dzięki dokładnemu spisowi, Miasto Piastów będzie mogło ubiegać się o dofinansowania dla mieszkańców do wymiany nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła, działań termomodernizacyjnych, montażu instalacji systemów OZE (np. fotowoltaika) oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

 

Osoby wykonujące pracę w terenie będą posiadać  imienne identyfikatory upoważniające do prowadzenia działań inwentaryzacyjnych na terenie gminy. Firmą realizującą powyższe zadanie jest spółka miejska PPUK Sp. z o.o.

Mieszkańców Gminy Miasta Piastów uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu udzielą  wyjaśnień w zakresie wypełnianych ankiet

Do wypełnienia ankiety dotyczącej indywidualnych źródeł ciepła mogą być potrzebne:

• Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,

• Instrukcja obsługi źródła ciepła.

 

Ankietę wypełnić możemy również w następujący sposób:

 

 

Pozyskiwanie informacji będzie prowadzone z zachowaniem pełnego rygoru sanitarnego w związku z zagrożeniem COVID-19.

 

Zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

 

Zadanie pn. Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Piastów realizujemy przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020

 

/files/2089228942/file/ANKIETA_PIASTOW-_Inwentaryzacja_Źrodeł_Ciepła.docx

/files/2089228942/file/ANKIETA_PIASTOW-_Inwentaryzacja_Źrodeł_Ciepła.pdf