Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzonych w PPUK Sp. z o.o.

PPUK Sp. z o.o. prowadzi Rejestr zbiorów danych osobowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w szczególności z RODO. W skład rejestru wchodzą następujące zbiory:

1. 

Właściciele i najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych

2. 

Obecni i byli pracownicy PPUK Sp. z o.o i Zarządu Budynków Komunalnych w Piastowie

3. 

Rejestr korespondencji

4. 

Rejestr umów

5. 

Rejestr zleceń

6. 

Kontrahenci

7. 

Rejestr zgłoszeń i prowadzonych spraw

8. 

Skazani wykonujący prace społeczne

9. 

Rejestr faktur

10. 

Rejestr upoważnień IOD

11. 

Rejestr wydań akcesoriów biurowych

12. 

Rejestr rekrutacji pracowników

13. 

Rejestr informacji publicznej