Susza - zadbajmy wspólnie o naszą zieleń

sWedług danych IMGW[1] tygodniowe sumy opadów atmosferycznych w czerwcu 2019 r. w Piastowe nie przekraczały wartości 4 mm. a maksymalna dobowa suma opadów nie przekroczyła 2 mm. Anomalie miesięcznych sum opadów atmosferycznych w czerwcu 2019 r. względem okresu referencyjnego 1981-2010 wynoszą dla tego terenu wynosi poniżej 80%, przy czym w czerwcu nie wystąpił ani jeden dzień   z opadem powyżej 10 mm.

Miasto Piastów realizuje projekt „Poprawa jakości środowiska w Mieście poprzez rozwój terenów zieleni”. Jak pokazują liczne badania, do jednego z  najbardziej pożądanych elementów infrastruktury miejskiej należy zieleń, tego typu tereny mają szerokie znaczenie dla warunków życia w mieście oraz ograniczenie poziomu zanieczyszczenia środowiska. Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację parków, zieleńców oraz zorganizowanie obszarów w obrębie głównych dróg w Mieście.

Zadbane tereny zieleni, posadzone w donicach, kwietnikach i na klombach kwiaty tworzą bardzo istotny element w zagospodarowaniu przestrzennym Piastowa. Nie tylko zwiększają atrakcyjność miasta, ale także wpływają na jakość życia. Mieszkańcom, i pracującym w naszym mieście urzędnikom, zależy na tym, by zieleń była wszędzie tam gdzie to możliwe, by w mieście mieszkało i pracowało nam się przyjemniej, lepiej, po prostu zdrowiej. Mimo usilnych działań naszego Przedsiębiorstwa susza i wysokie temperatury wyjątkowo boleśnie rozprawiają się z miejską zielenią w tym roku. Opady są z reguły przelotne lub burzowe i niewiele pomagają w takiej sytuacji. Młode nasadzenia są intensywnie pielęgnowane, a w zakres zabiegów pielęgnacyjnych wchodzi również ich podlewanie. Ze względu na panujące warunki występuje problem z nadążaniem podlewania naszej zieleni i jest to możliwe dopiero w godzinach nocnych.

 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Piastowa w porozumieniu z Piastowskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. odpowiedzialnym za utrzymanie zieleni, zwraca z uprzejmą prośbą do mieszkańców o pomoc w podlewaniu zieleni, która bezpośrednio przylega do ich posesji.

 

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy!

 

[1] dane na podstawie komunikatów prasowych IMGW-PIB w miesiącu czerwcu oraz tygodniowych biuletynów hydrologicznych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej.