Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

14.06.2021

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz ostatnimi pożarami budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przekazuje komunikaty skierowane do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

Pełna treść komunikatów poniżej: