Postępowanie kwalifikacyjne - Prezes Zarządu PPUK Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Rada Nadzorcza Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Szczegóły dotyczące postępowania i wymaganych dokumentów znajdą Państwo w załączniku do ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w dni robocze w godz. 09:00-14:00 w siedzibie Spółki, ul. Słońskiego 4 w Piastowie do dnia 02 lutego 2023 r. do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Postępowanie kwalifikacyjne - Prezes Zarządu spółki Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. - NIE OTWIERAĆ przed dniem otwarcia ofert".

 

Załącznik do pobrania:

Postępowanie kwalifikacyjne na PREZESA PPUK